E.ON Distribuce é seguido por menos de 10 membros.